Povratak na naslovnu stranicu
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Materinski i inojezični hrvatski

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, Katedra za hrvatski standardni jezik, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

suradnici | opis | vrh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Suradnici na projektu

dr. sc. Lidija Cvikić, znanstvena novakinja

Sveučilište u Zagrebu
1. prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić, Pedagoški fakultet
2. dr. sc. Mirna Valdevit, Ekonomski fakultet - Katedra za statistiku
3. dr. sc. Sanda Lucija Udier, Filozofski fakultet - Croaticum
4. mr. sc. Milvia Gulešić Machata, Filozofski fakultet - Croaticum
5. mr. sc. Nives Opačić, Filozofski fakultet - vanjski suradnik
6. mr. sc. Tamara Turza-Bogdan, Viša pedagoška škola, Čakovec

Sveučilište u Zadru
7. prof. dr. sc. Mile Mamić, Filozofski fakultet - Kroatistika

Sveučilište u Splitu
8. mr. sc. Jagoda Granić, Filozofski fakultet - Kroatistika

Sveučilište u Osijeku
9. mr. sc. Vesna Bjedov, Pedagoški fakultet - Kroatistika

Sveučilište u Mostaru, BiH
10. dr. sc. Katica Krešić, Filozofski fakultet - Kroatistika
11. mr. sc. Irina Budimir, Filozofski fakultet - Kroatistika

Izvan Sveučilišta
12. dr. sc. Lucija Puljak, Osnovna škola, Pučišća, Brač
13. mr. sc. Marija Bilić, HRT, Zagreb

Strani suradnici na projektu
1. prof. dr. sc. Vinko Grubišić, Department of Germanic and Slavic Studies, University of Waterloo, Kanada
2. prof. dr. sc. Henry Cooper, Department of Slavic Languages and Literatures, Indiana University, SAD
3. prof. dr. sc. Judit Navracsics, Department of Applied Linguistics, University of Veszprém, Mađarska
4. dr. sc. Zorka Kinda-Berlakovich, Institut für Slawistik, der Universität Wien, Austrija
5. mr. sc. Valeria Skender, University of Wollongong / Smiths Hill, Centre for the Saturday School of Community Languages, Australija
6. drs. Radovan Lučić, Slavische taalkunde, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Nizozemska

suradnici | opis | vrh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Opis projekta

Znanstveni projekt Materinski i inojezični hrvatski i strani jezik odobren je 2007. godine u okviru programa HRVATSKI I DRUGI JEZICI: pristupi, međujezik i poučavanje. Njime su predviđena istraživanja izvornojezičnoga hrvatskoga (usvajanje zavičajnoga i učenje standardnoga idioma) i inojezičnoga hrvatskoga (učenje i usvajanje hrvatskoga kao drugoga i hrvatskoga kao stranoga) kako bi se dobili znanstveni temelji za najrazličitije vrste primjena (npr. poučavanje hrvatskoga jezika u školi (kao J1 ili J2), procjenu znanja, izradu priručnika, programa.).

Projektom je predviđeno opisivanje hrvatskoga jezika s prijamnoga sastajališta, za razliku od dosadašnjega proizvodnoga. Proizvodni je jezični opis napravljen za one koji jezikom već vladaju pa im je potrebno osvještavanje postojećih jezičnih struktura, tj. metajezična znanja. Prijamni je jezični opis namijenjen onima koji tek ovladavaju jezikom pa istovremeno uče jezik (o) kojemu ih se i poučava.

Glavna je pretpostavka projekta da se u pojedinim razvojnim fazama međujezika hrvatskoga kao J1 i J2 učenicima trebaju nuditi prilagođena jezična građa i metajezična znanja kako bi oni što uspješnije i trajnije ovladali hrvatskim jezikom. Naime, izvornojezično i inojezično ovladavanje istim jezikom samo se djelomično poklapaju jer izvorni govornici svoj materinski jezik poglavito usvajaju i služe se njime drugačije od inojezičnih govornika koja i usvajaju i uče ini (drugi i strani) jezik. Stoga je potrebno ispitati i iscrpno opisati sličnosti i razlike ovladavanja hrvatskim kao materinskim jezikom (J1) i kao inim jezikom (J2).

U skladu s tim spoznajama trebalo bi opisati hrvatski jezik, oblikovati nastavnu građu, prilagoditi nastavni proces i način procjenjivanja jezičnoga znanja. Predviđeno je ispitivanje ovladavanja hrvatskim kao J1 i J2 na svim jezičnim razinama (fonološkoj, morfosintaktičkoj, leksičkoj), razvijanja različitih sposobnosti (jezičnokomunikacijske i međukulturalne) te utjecaja nastave i izvanjezičnih čimbenika (spoznajnih, osjećajnih i okolnosnih) na ovladavanje hrvatskim jezikom.

Do sada je na projektu objavljeno 5 knjiga (3 uredničke i 2 autorske), 23 poglavlja u knjigama, 34 rada u časopisima ili zbornicima, 29 sažetka sa skupova, a 4 rada su u tisku. Suradnici na projektu sudjelovali su na tridesetak skupova. Obranjena su 2 doktorska i 7 diplomskih radova.

suradnici | opis | vrh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -